BERGVÄRME & Frikyla

STÖRRE FASTIGHETER

BERGVÄRME & Frikyla

Fastigheter med både värme och kylbehov är den optimala kombinationen där man använder berget både för värme och kyla.

Överskottsvärmen i fastigheten på sommarhalvåret stoppar man ner i borrhålen som då laddas upp med värme, vintertid tar man upp värmen från berget och värmer fastigheten. Denna lösning kallas Energilager och kan dramatiskt öka årsverkningsgraden (SCOP) för hela anläggningen, speciellt frikyldelen som i sig självt har en COP på 30 – 50 jämfört med en AC-aggregat med kompressorer, det innebär att vi betalar för den delen 1/30-1/50:e del av kostnaden mot traditionell kyla.