Bergvärme, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

BERGVÄRME I UMEÅ

Letar du efter en pålitlig, erfaren expert på bergvärme i Umeå så kontakta oss med dina frågor kring installation, service eller allmänna funderingar om bergvärme kan vara rätt för dig. Vi kan allt inom värmepumpar och värmepumpservice.

Bergvärme är en bra väg att förbättra sin energiförbrukning när man har liten tomt och vill begränsa påverkan på närliggande byggnader och mark. Därför har den blivit den populäraste formen av uppvärmning för många villor.

Vi utför installation Umeå med omnejd.

Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

BERG SOM VÄRMEKÄLLA

Berg har en god förmåga att lagra värmeenergi och temperaturen i berget motsvarar ungefär årsmedeltemperaturen för orten. När vi borrar för bergvärme så är det den lagrade värmeenergin från solen som vi använder för att värma upp vårat hus med. Värmen kan tas ut genom att borra ett eller flera borrhål i villket man stoppar en kollektorslang, vanligen en PEM 40 slang,så att den bildar ett U.

Genom kollektorn cirkuleras en frysskyddad vätska (köldbärare) som tar upp värmen från berget och transporterar den till värmepumpen. Eftersom berget endast kan lagra värme , inte alstra, så måste berget tillföras ny värme, det sker naturligt genom att solen värmer upp omgivande markyta ner till borrhålets omgivning, på sommaren, som vi sedan tar upp till vintern.

En bergvärmepump från NIBE med installation från Svenska VPG AB i Umeå kan minska din energikostnad med upp till 80 %. Du kan samtidigt glädjas åt en miljövänlig, förnybar och gratis energikälla som minimerar ditt CO2-utsläpp. Bergvärme är ren lagrad solenergi som hämtas från djupt ner i berget, sjöbotten eller någon meter under gräsmattan. Vilket som passar bäst avgörs av husets energibehov, vilket värmesystem som finns och hur tomten är beskaffad. Systemet ger bekväm försörjning av värme och varmvatten, samt kan även ge kyla under varma dagar.

BERGVÄRMEPUMPAR FRÅN NIBE

Bergvärme, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

NIBE F1255

Värmepump med inbyggd varmvattenberedare som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel. Marknadens bästa årsvärmefaktor!

Bergvärme, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

NIBE F1155

Värmepump med inbyggd varmvattenberedare som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel. Marknadens bästa årsvärmefaktor!

Bergvärme, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

NIBE F1245

Värmepump med inbyggd varmvattenberedare som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel. Marknadens bästa årsvärmefaktor!

Bergvärme, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

NIBE F1145

Värmepump utan inbyggd varmvattenberedare. Hög värmefaktor.

Bergvärme, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

NIBE F1226

Värmepump med inbyggd varmvattenberedare.

Bergvärme, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

NIBE F1126

Värmepump utan inbyggd varmvattenberedare.

Bergvärme, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

NIBE F1345

Fastighetsvärmepump (24-60 kW). Kaskadkopplas upp till 540 kW.

Bergvärme

Bergvärme är ett tekniskt system för uppvärmning av byggnader. Lågvärdig energi, i form av kall vätska, hämtas från grundvattnet i berggrunden. En bergvärmepump höjer temperaturen till en nivå lämplig för byggnadens vattenburna uppvärmningsystem. För detta utför bergvärmepumpen ett mekaniskt arbete vars energi även tillförs byggnaden.

En vanlig anläggning för uppvärmning av enfamiljshus består av ett, eller flera, 90–200 meter djupa hål som borras ner i berget. Ur berggrunden utvinner man sedan energi genom att en nedkyld vätska som passerar berget genom en ledning värms av grundvattnet i berget. Detta medför också då en viss nedkylning av detta grundvatten. Kollektorvätskan, som kallas köldbärare, cirkulerar genom berget och leds sedan till en förångare där köldbärarens temperatur kan vara väldigt låg, till och med under nollgradigt. I förångaren värmer vätskan upp köldmediet som finns i det slutna systemet i värmepumpen, man använder ett medium som har väldigt låg kokpunkt. Köldmediet förångas och förs vidare till en kompressor där gasen komprimeras, vilket gör den ännu varmare. Den heta gasen går vidare till värmepumpens kondensor där den avger sin värme till vattnet som cirkulerar i husets värmesystem. När köldmediet har avgett sin värme svalnar den och blir genom kondensation flytande igen. Köldbäraren kyls ned av det avsvalnade köldmediet och förs därefter ner i berget för att återigen bli uppvärmt.

Källa: Wikipedia

Att tänka på vid installation av bergvärme:

Vid installationen av bergvärme är det viktigt att dimensioneringen för värmepumpen blir rätt och till det behöver du ta hjälp av en erfaren installatör. Det lönar sig att vara noggrann och välja en pump för bergvärme som passar bäst för dina behov och ditt hus.

Vi hjälper dig att hitta den bästa möjliga placeringen för enheten. Oavsett vilken typ av pump det gäller så är enheten ungefär lika stor. Sedan behöver man ytterligare lite plats för installation av rör, kanaler, el och eventuella tillbehör. Kom också ihåg att lämna ett fritt utrymme framför värmepumpen och lite extra utrymme mellan vägg eller andra maskiner och inredningsdetaljer.

Har du inte haft bergvärme i huset tidigare behöver du borra eller gräva och kostnaderna för det styrs av hur tomten ser ut. Du behöver också ha ett vattenburet värmesystem och el för att driva pumpen för bergvärmen.

När det gäller borrningen är det viktigt att den utförs av en professionell borrentreprenör. Borrhålets djup avgörs av berggrundens nivå och vilka effektbehov hålet ska klara och får därför inte underdimensioneras. Borrning för bergvärme brukar ta någon dag och i de allra flesta fall blir det ingen påverkan på trädgården.

Bergvärme, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs