BERGVÄRME

STÖRRE FASTIGHETER

BERGVÄRME

Den vanligaste lösningen! Stabil och välbeprövad. Eftersom Nibes värmepumpar är moduluppbyggda med flera kompressorsteg så kan man dimensionera dessa för att täcka hela fastighetens behov.