BERGVÄRME

STÖRRE FASTIGHETER

BERGVÄRME

Den vanligaste lösningen! Stabil och välbeprövad. Eftersom Nibes värmepumpar är moduluppbyggda med flera kompressorsteg så kan man dimensionera dessa för att täcka hela fastighetens behov.

BERGVÄRME

STÖRRE FASTIGHETER

BERGVÄRME