Frånluftsåtervinning

STÖRRE FASTIGHETER

Frånluftsåtervinning
FRÅNLUFTSÅTERVINNING MED FJÄRRVÄRME ELLER BERGVÄRME

Har fastigheten mekanisk frånluft utan återvinning (FTX-aggregat) så kan man med värmepump återvinna värmen i avluften och tillföra den till värmesystemet.

Denna lösning har en mycket kort ekonomisk återbetalningstid och är således mycket attraktiv. Frånluftsåtervinning kan kombineras med fjärrvärme eller bergvärme där eventuell reducering av antal borrhål är möjlig.

Återföring av uppvärmd köldbärare till bergvärmepumpar är en annan lösning där man ökar verkningsgraden eller COP (Coefficient of performance) värdet på bergvärmepumparna.