FTX ACETEC A100

För er som byter ut CTC-master eller Nibe Fighter 409P eller motsvarande mot bergvärme.