Ytjordvärme

STÖRRE FASTIGHETER

Ytjordvärme

Jordvärme

Under sommaren lagras solvärme i markens ytskikt genom direkt solinstrålning eller regnvatten och bildar då jordvärme. Värmepumpen tar upp denna energi med en kollektor som är nedgrävd på runt en meters djup, kollektorn är samma typ av slang som man använder vid bergvärme med frysskyddad köldbärarvätska, denna typ av lösning tar stora ytor i anspråk, beroende på fastighetens behov. Frikyla är inte ett alternativ i kombination med ytjordvärme.

Jordvärme, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

Jordvärme eller ytjordvärme som det även kallas är en miljövänlig och kostnadseffektiv väg till att sköta uppvärmning av ditt. Jordvärme innebär kortfattat att en värmepump kopplas ihop med en flera hundra meter lång kollektorslang som grävs ner en dryg meter ner i marken för att på så sätt fånga upp jordvärmen. Här finns jordvärme lagrad året runt och denna jordvärme skickas till värmepumpen som trycker upp antalet plusgrader och sedan skickar in jordvärmen i huset. Egentligen är det fråga om solenergi, eftersom jordvärmen i marken är just lagrad solvärme.

Jordvärme kan vara en form av uppvärmningsenergi som utvinns ur varm jord i marknivå med hjälp av ett flytande medium som cirkulerar i ett rörsystem beläget strax under markens ytskikt, på ca 1–1,5 meters djup. Den uppvärmda vätskan passerar en värmeväxlare och med en värmepump koncentreras värmeenergin i en ackumulatortank eller används direkt för att värma tappvarmvatten eller byggnader. En nackdel med jordvärme är att det sker en temperatursänkning i det område där värmeenergin utvinns vilket kan påverka markens klimatzon och senarelägga eventuell tjällossning vilket leder till ändrade villkor för växtlighet och markens beskaffenhet. Feldimensionering av systemet kan leda till permafrost.

Vi finns i Umeå men har även kunder från Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors och Vännäs

Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs