LUFTVÄRME

Även kall utomhusluft innehåller värme. Också vid temperaturer ner mot -20° C, kan energin utnyttjas för uppvärmning. Inomhusluften, som lämnar huset via ventilationen, har vi redan använt energi till att värma till ca +20° C. Att återanvända den värmeenergin är en så självklar åtgärd att frånluftvärmepumpar ofta integreras i ventilationen i nybyggen.

Det finns tre olika typer av luftvärmepumpar: luft/vatten-värmepump, frånluftsvärmepump och luft/luft-värmepump. De skiljer sig åt på ett par punkter. Här förklarar vi hur.

LUFTVÄRMEPUMPAR

 
Frånluftsvärmepumpar

Värmeåtervinning ur ventilationsluften.

 
Luft/Vatten Värmepumpar

Det ligger i luften.

 
Luft/luft värmepumpar

Luftburen värme med unika funktioner.