NIBE F110

NIBE F110 är en varmvattenberedare med inbyggd värmepump för energieffektiv varmvattenproduktion. NIBE F110 ger hus med direktverkande el en hög besparing och hämtar energi ur uteluft eller genom energiåtervinning av ventilationsluften.

NIBE F110 har en display med lättförståeliga menyer som underlättar inställningen av behaglig varmvattenkomfort. Varmvatten och ventilation kan schemaläggas för varje veckodag eller för längre perioder.

BEREDARE MED VÄRMEPUMPSTEKNIK

Energieffektiv varmvattenproduktion med värmepumpsteknik

HÖG BESPARING

Minskad energiförbrukning genom energiåtervinning

VALBAR ENERGIKÄLLA

Hämtar energi ur ventilationsluft eller uteluft

NIBE F110
NIBE F110

NIBE F110