NIBE SPLIT

NIBE SPLIT ACVM är kompakt inverterstyrd luft/ vatten-värmepump. Utomhusmodulen NIBE AMS 10 ansluts med köldmedierör till inomhusmodulen NIBE ACVM 270.

NIBE SPLIT ger optimala besparingar då värmepumpen automatiskt anpassar sig efter fastighetens effektbehov året om. NIBE SPLIT ACVM arbetar ner till en utetemperatur på -20 °C och levererar då upp till 58 °C framledning. Den välutvecklade kylfunktionen gör att värmepumpen klarar att leverera ett behagligt inomhusklimat även vid höga utetemperaturer.

NIBE ACVM är utrustad med varmvattenberedare, cirkulationspump, elpatron och ett styrsystem för att erhålla säker drift. Inomhusmodulen är lättplacerad och ger en kompakt systeminstallation.

INTELLIGENT TEKNIK

Kompakt värmepump som anpassar sig efter husets behov.

KRAFTFULL

Hög avgiven effekt ända ner till -20 °C och välutvecklad kylfunktion.

KOMPAKT SYSTEMINSTALLATION

Enkel och lättplacerad inomhusmodul.

NIBE SPLIT
NIBE SPLIT

NIBE SPLIT
NIBE SPLIT
NIBE SPLIT
NIBE SPLIT