Övriga värmekällor

STÖRRE FASTIGHETER

Övriga värmekällor

Det finns möjlighet att koppla värmepumpar på andra värmekällor för att täcka delar eller hela värmebehov som: Gödselvärme, avloppsvatten, hydraulvärme eller andra processer där vi har ett överskott av värme