Sjövärme

STÖRRE FASTIGHETER

Sjövärme

Om fastigheten ligger nära en sjö så kan man ta upp lagrad solenergi med hjälp av en ytjordkollektor som förankras i sjöbotten, möjlighet till frikyla.