Större fastigheter


Kostnaderna för Uppvärmning, varmvatten och ventilation är oftast den största utgiften för driften av en fastighet. Storleken på investeringen av ett nytt värmesystem med värmepump är bara en liten del av totalkostnaden sett över livslängden på värmepumpsanläggningen, det är därför ofta lönsamt från första kalla dag att investera i en värmepumpslösning.


Eftersom besparingen är så massiv så är man även skyddad mot eventuella prishöjningar av elleverantör. En fastighet med låga driftskostnader är mer attraktiv vid en eventuell försäljning och betingar ett högre pris än motsvarande fastighet med höga driftskostnader.

 

Trygghet
Nibes värmepumpar tillsammans med Svenska VPG´s Installationer säkerställer en tillförlitlig drift under många år med förväntad besparing. Övervakning via Internet är standard på Nibes fastighetsvärmepumpar, som tillval finns även Nibe modbus 40 för styrning och övervakning med Data Under Central (DUC) om fastigheten har ett övergripande styrsystem.

 

Vad vi behöver veta
Dimensionering av värmepumpen styrs av fastighetens förbrukning och vi vill ha så mycket information så möjligt för att dimensioneringen ska bli rätt. Förbrukning av värme, varmvatten, ventilation, tillgänglig markyta , byggår osv.

 

Underlag för dimensionering av fastighet

 

Svenska VPG AB

Fakturaadress:
Mölle 20
913 42 Obbola

Kontakta oss

Telefon 070-518 27 37
E-post info@svpg.se

Dela vår sida

 
 


© 2019 Svenska värmepumpgruppen
Information om cookies