NIBE™ VVM 325

ACETEC A100

 

Allt fler rön lyfter fram vikten av ett bra inomhusklimat för att förebygga allergi och astma m.fl. sjukdomar. Samtidigt kan fuktrelaterade skador uppkomma då man på olika sätt tillför inomhusluften fukt utan att ventilera ut denna. I många hus är ventilationen bristfällig och installation av ventilationsaggregat är därför nödvändigt.

 

Acetec A100 är genom modern teknologi ett vinnande val gällande ventilationsaggregat med integrerad värmeväxlare. Värmeväxlarens utvinningsgrad når upp till 89% vilket ger en avsevärd energibesparing jämfört med andra typer av ventilation där inomhusluften passerar rakt ut utan värmeväxling. De två integrerade fläktarna är av typen EC och drar 40-50% mindre el än äldre typer av fläktar vilka fortfarande integreras i andra fabrikat.

 

Vid framtagandet av ventilationsaggregatet har man isolerat höljet för att installation ska kunna ske även i kalla utrymmen som garage, förråd, källare, krypgrund eller vind etc. Innovationshöjden medger förutom Gör Det Själv-installation också att man själv kan kontrollera samt serva aggregatet och därmed säkerställa ett mer stabilt hälsosamt inomhusklimat utan kostnader som kontroller utförda av ventilationsfirma medför.

 

Höljet är tillverkat av miljöklassad M3 aluzinkbehandlad plåt och motstår effektivt korrosion. Stabiliteten är konstruktionsmässigt mycket hög. Aggregatet är vändbart i vänster- eller högerutförande utan att man behöver göra elektrisk omkoppling.
    

Under sommaren finns det generellt sett mer föroreningar i luften än under vintern. Det är därför viktigt med ett väl fungerande filter som är enkelt att ersätta. I A100 används kompaktfilter klass F7. Det har hög reningseffekt och orsakar ej ett onödigt högt luftmotstånd (tryckfall). Energiåtgången minskas med detta filter.
    

Värmeväxlaren är av typ roterande och överför effektivt den utgående luftens värme till den ingående luften. Hela 89% värmeutvinning är möjlig samtidigt som konstruktionen i sig utesluter behovet av kondensavlopp och avfrostning. Genom att värmeväxlaren är lätt att komma åt kan man enkelt själv utföra kontroll av drivremmen och lufttätningar.
    

Här ses en av de energisnåla fläktarna samt värmebatteriet som vid mycket kall inkommande luft kan justeras att värma upp luften. PTC-element är själv-justerande efter temperatur och inställbart aktuellt luftflöde. PTC-elementets självjusterande verkan är bra då man ej riskerar överhettning. Fläktarna är monterade i en kassett som är enkel att dra upp.
    

Manöverpanelen kan genom att förbindas till ventilationsaggregatet med en 20 m kabel placeras på lämpligt ställe i bostaden. För läge Min och Max finns förinställda värden gällande fläktkapaciteten för från- och tilluft. Vid läge Norm kan de två fläktarnas kapacitet förinställas manuellt för maximal komfort och husets välmående.

Svenska VPG AB

Fakturaadress:
Mölle 20
913 42 Obbola

Kontakta oss

Telefon 070-518 27 37
E-post info@svpg.se

Dela vår sida

 
 


© 2019 Svenska värmepumpgruppen
Information om cookies