Värmepump, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

VÄRM UPP UTIFRÅN

Med en luftvärmepump så tar man värmeenergin från uteluften och flyttar den till insidan huset. En fläkt i utedelen driver stora mängder uteluft genom en värmeväxlarbatteri (förångaren) och tar värmen från luften som får köldmediet inuti värmeväxlaren att förångas, köldmediet vanligen R410A komprimeras sedan och koncentrerar värmen som sedan levereras inomhus genom en annan värmeväxlare som heter kondensor, i kondensorn övergår den varma gasen till vätska , den kondenseras, och lämnar då över värmeenergin till rumsluften. Kondensorn kallas även innerdel och det finns i huvudsak två varianter, en som man placerar högt upp vid takvinkeln och en som placeras lågt vid golv.

Eftersom luftvärmepumpen är en typ av direktförångare och även direktkondensor utan extra värmeväxlare så har vi väldigt små förluster och således en väldigt god verkningsgrad, det finns modeller där vi har två eller flera innerdelar om man har ett större hus eller då husets rumsindelning gör att en ensam innerdel inte kan täcka tillräckligt stor boyta.

Eftersom luft/luftvärmepumpen kyler uteluften så kommer vi att få kondens på utedelens batteri, detta kondensat bör tas omhand, antingen infiltreras den direkt under maskinen eller leds in i huset till en golvbrunn, vanligast är dock att placera en skiva i vinkel under maskinen så att kondensatet som ofta fryser till is kommer fram och kan lätt skottas bort av husägaren.

När ska man titta på alternativa lösningar?

Har man ett vattenburet system, radiatorer eller golvvärme så bör man hålla sig till den, då den investeringen redan är gjord, undantaget är om man har en redan låg energiförbrukning, ung 15 000kwh per år eller lägre , om man har mer så kan det vara lönsammare att titta på berg-, mark-, sjö-värme eller luft-vatten värmepump.

Luftvärmepumpar är ett tillskott till ett redan befintligt värmesystem och klarar inte att hålla ett hus varmt dom kallaste dagarna, detta beror på att den avgivna effekten från luft/luftvärmepumpen sjunker med fallande utetemperatur.

Luftvärmepumpen ger sin allra bästa besparing höst och vår, och kan i många fall halvera husets uppvärmningskostnad.


LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

Värmepump, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs
NIBE ARIA

Värmepump utvecklad för den nordiska marknadens kalla och fuktiga klimat, med hög kapacitet när det verkligen behövs.

Värmepump, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs
TOSHIBA SUPER DAISEIKAI 8

En mycket energieffektiv värmepump för nordiskt klimat med högt SCOP-värde.

Värmepump

En värmepump är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en varm plats. För att detta ska vara möjligt måste energi i någon form tillföras, enligt termodynamikens andra huvudsats. Den skenbara verkningsgraden (värmefaktorn) i en värmepump kan nå upp till 500 procent. Att komplettera eller ersätta direktverkande el (elelement) eller elpanna med en värmepump kan typiskt minska elkostnaden för en villa med 20 till 25 procent.

Tekniken i en värmepump är i princip densamma som i en kylanläggning för luftkonditionering. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två är användningsområdet; värmepumpar används för uppvärmning, medan kylanläggningar används för kylning.

Värmepump, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

Läs även om jordvärme