Vattenburen värme, Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Teg, Tavelsjö, Robertsfors, Vännäs

Övriga tjänster

Värme

Helkonvertering till vattenburen värme, radiatorer eller golvvärme, dimensionering, montering och injustering av vattenburna värmesystem radiatorer.

SÅ HÄR GÅR DET TILL VID EN HELKONVERTERING TILL RADIATORER
Bergvärme till småhus för dig med direktverkande el

Svenska värmepumpgruppen erbjuder konvertering av villor med direktverkande el till vattenburen värme. Vi tar ansvar för hela kedjan: planering, upphandling, samordning, själva jobbet och återställningsarbetet.

Rör och radiatorer dimensioneras efter husets energibehov och tillsammans med dig bestämmer vi rördragning och placering av radiatorerna. Vi kopplar ur dina elradiatorer i elcentralen och vid varje radiator, sedan demonteras radiatorerna och läggs på anvisad plats. Elanslutningar täcks med lock.

Där rören till radiatorerna ska dras görs hål i väggen nere vid golvet eller uppe vid taket. Vi använder oss av oisolerade kopparrör som monteras synliga och klamras. Vid sammanfogningen av rör använder vi presskopplingar, det är säkert och luktfritt och ger inte upphov till någon brandrisk.

Sedan monteras de nya vattenburna radiatorerna och kopplas ihop med rören. Termostatventiler monteras på samtliga radiatorer. För rörgenomföringarna lämnar vi täckbrickor. Beroende på hur boendemiljön i övrigt ser ut väljer villaägaren att antingen måla rören eller behålla kopparfärgen. Till sist fylls systemet med vatten, luftas en gång och körs igång. Sedan görs en funktionskontroll. Därefter slutbesiktas och faktureras anläggningen.

Invändig rördragning

Rören till radiatorerna kan dras vid golvsockeln eller i takvinkeln, antingen på väggen eller i taket. När vi passerar dörrar och våtrum dras rören i takvinkeln. Rörens utvändiga dimension är oftast 22, 18, 15 eller 12 mm. Vid sammanfogning av rör inomhus används generellt presskoppling, alternativt klämring vid trånga utrymmen. Inga rör isoleras.

Vid håltagning i hus med betongvalv kan det hända att borren krockar med armeringsjärn. Den går då snett och hålen kan komma på olika avstånd från varandra på de olika våningarna. För att minimera risken för detta försöker vi att göra så få hål som möjligt i betongvalven i dessa hus.

Vid borrning i betongvalv händer det även att det lossnar betongbitar i utgångshålet. Mindre genomslag, som är under 10 cm på bredaste stället, återställer du. Större genomslag återställer Svenska värmepumpgruppen.

I vissa hus är källarvåningens väggar tjockare än bottenvåningens. Det innebär att rör som ska dras från den nedre våningen till den övre kommer ut en bit på golvet på övervåningen. Vi måste då hitta alternativa dragningar som t.ex. vid en innervägg. Samma fenomen uppstår om övervåningens väggar inte ligger i liv med bottenvåningens.

Fördelar
  • Huset får bättre komfort, med jämn och fin värme.
  • Ekonomisk uppvärmning
  • Miljövänligt
  • Villaägaren slipper den utgift som kan uppstå för att byta uttjänta elradiatorer och varmvattenberedare.
  • Marknadsvärdet på huset ökar.
Förutsättningar för vattenburen värme

För att dimensionera anläggningen behöver vi en husritning, byggår och total energianvändning. Innan arbetet görs ska möbler, gardiner och liknande flyttas så att det blir framkomligt 1,5 meter från väggen. För att få en diskret rördragning händer det att garderober, fönsterbrädor, eluttag, lister med mera kommer i vägen. Om du inte själv gör jobbet står du för de kostnader det innebär att flytta eller bygga om dessa.

Om eluttag kommer i vägen för rördragningen flyttas eller lockas de av dig. Du står för målnings- tapetseringsoch snickeriarbeten efter installationen samt finstädning under och efter installationen. När arbetet är klart kan du själv måla rören i lämplig nyans. Använd alkydbaserad elementfärg. När allt är klart sätter du täckbrickorna på plats.

Vattenburen värme

UmeåHolmsundHörneforsSävarTegTavelsjöRobertsforsVännäs

Vattenburen värme, UmeåHolmsundHörneforsSävarTegTavelsjöRobertsforsVännäs