Ytjordvärme

STÖRRE FASTIGHETER

Ytjordvärme

Under sommaren lagras solvärme i markens ytskikt genom direkt solinstrålning eller regnvatten, värmepumpen tar upp denna energi med en kollektor som är nedgrävd på runt en meters djup, kollektorn är samma typ av slang som man använder vid bergvärme med frysskyddad köldbärarvätska, denna typ av lösning tar stora ytor i anspråk, beroende på fastighetens behov. Frikyla är inte ett alternativ i kombination med ytjordvärme.

Ytjordvärme

STÖRRE FASTIGHETER

Ytjordvärme